• Dufonev - Inženýrská a stavební činnost

    Inženýrská a stavební činnost

Společnost DUFONEV R.C., a.s. realizuje spolu ve sdružení s dalšími obchodními partnery inženýrskou činnost na stavbách a pro investory a vyšší zhotovitele stavební práce.


Reference

Odkanalizování města Bučovice – místní část Marefy - podíl ve sdružení 50%

ČOV a kanalizace v obcích sdružených v DSO Domašovsko - podíl ve sdružení 50%

Zastávka – dokončení kanalizace – 25% podíl subdodávky

Vodovod Zastávka, Oprava Řadů – I. etapa – 25% podíl subdodávky

I/42 Brno VMO Žabovřeská I – Etapa I – subdodávka zemních valů lávky Bráfova

Realizace výkonu inženýrské činnosti za posledních 8 let

Kořenov – kanalizace a ČOV, Technický dozor investora - podíl ve sdružení 50%

Kanalizace obce Janová, Technický dozor investora - podíl ve sdružení 50%

Odkanalizování obcí Vidče a Střítež nad Bečvou, Technický dozor investora - podíl ve sdružení 50%

Kanalizace obce Žerotín - 1. etapa, Technický dozor investora - podíl ve sdružení 50%

Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.


Jsme členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Sídlo společnosti

Organizační složka SK

  • Starojánska 25
    032 03 Liptovský Ján
    Slovenská republika
  • IČ: 44623810
    DIČ: SK4020144128

Fakturace

Kontakty
Kontakty

DUFONEV R.C.

Z nepotřebného potřebné