Ve dnech 17.9. až 30.9. probíhá rekonstrukce váhy. Nebude možné zvážit váš odpad. Provoz možný na základě odborného odhadu váhy. Děkujeme za pochopení.

Ve dnech 17.9. až 30.9. probíhá rekonstrukce váhy. Nebude možné zvážit váš odpad.

Provoz možný na základě odborného odhadu váhy. Děkujeme za pochopení.

Provádíme odběr a recyklaci běžných stavebních odpadů a sutí, jako jsou cihly, betony, asfalty, směsi tašek a keramických výrobků a mnoho dalších na deponii Brno - Černovice.

Rovněž se zaměřujeme na výrobu kameniva v rámci úpravy a zušlechťování nerostů formou hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, nakládání s odpady včetně nebezpečných a stavební činnosti, zejména v oblasti vodohospodářských staveb a provádění stavebních demolic, včetně likvidace vzniklých odpadů.


Jsme členem Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v České republice

Sídlo společnosti

Organizační složka SK

  • Starojánska 25
    032 03 Liptovský Ján
    Slovenská republika
  • IČ: 44623810
    DIČ: SK4020144128

Fakturace

Kontakty
Kontakty

DUFONEV R.C.

Z nepotřebného potřebné