DUFONEV R.C.
Výroba drceného kameniva

Výroba drceného kameniva

Společnost se dlouhodobě zabývá výrobou drceného kameniva v lomech pomocí mobilních technologických linek. Výhodou této technologie je to, že umožňuje výrobu kvalitního kameniva i v menších lomech, kde by se rozsáhlé investice do stabilní technologie nebyly v reálném čase návratné. Zvlášť vhodné je použití těchto při dočasně zvýšených regionálních poptávkách po kamenivu, například v souvislosti s průběhem stavby silniční nebo železniční dopravní sítě, nebo i jiných stavbách.

Společnost DUFONEV R.C., a.s, zajišťuje pomocí mobilních technologických linek tyto základní typy technologické výroby kameniva:

Obslužnost provozu technologických linek je zajišťována vlastní nakládací a vykládací technikou společnost, dvěma plazovými rypadly typové řady 24 tu – Volvo EC24 a Hyundai R210 a čelními kolovými nakladači: 1x Volvo 150, 3x Volvo 120, 1x CAT 950, 1x CAT938. Pro rozbíjení rubaniny nižší třídy pevnosti je možno dále využít bourací kladivo na nosiči traktorbagru JCB 4CX.

Pro zajištění ostatních technologií, které DUFONEV R.C., a.s. nevlastní, úzce kooperuje s dalšími firmami v oboru. Zejména se to týká zajištění kuželového drtiče, bouracího kladiva pro rozbíjení větších a pevnějších kusů rubaniny další třídící techniky, pokud jsou s ohledem na povahu zakázky tyto stroje nutné nebo vhodné k začlenění do naší technologické sestavy.

Společnost DUFONEV R.C., a.s., je držitelem oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a analogicky na Slovensku prostřednictvím své organizační jednotky Slovensko držitelem oprávnění k bánské činnosti a činnosti bánským zposobom ve Slovenské republice. Může tedy převzít k výkonu práce příslušné pracoviště lomu a následně při provádění prací garantovat plnění povinností stanovených zvláštními předpisy (horní zákon a předpisy související) osobou odborně způsobilou, tj. "závodní lomu" v České republice a "vedúcího lomu" ve Slovenské republice. Současně může pro své činnosti vyhotovovat potřebnou dokumentaci prací (technologické postupy apod.) a to prostřednictvím vlastního bánského projektanta s odbornou způsobilostí pro Českou i Slovenskou republiku.

Naše pracoviště jsou v případě zájmu odběratele vybavena rovněž základním laboratorním vybavením, které nám umožňuje provádět orientační kontroly jakosti výroby přímo na pracovišti.

Naše technologické sestavy jsou rovněž povoleny příslušnými orgány ochrany životního prostředí jako střední zdroje znečišťování ovzduší a jsou vybaveny zařízením na snižování prašnosti z jejich provozu.

Aktuality
07. 05. 2019
DNE 8.5.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA. DĚKUJEME
16. 04. 2019
Otevírací doba:
OD 19.4.2019 - 22.4.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA.
12. 12. 2018
DNES 12.12.2018 JE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA.
Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
ARSM
člen
facebook