DUFONEV R.C.
Věda a výzkum

Věda a výzkum

Společnost od svého vzniku realizovala řadu projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledky byly chráněny zákonem a nové technologie byly uplatněny v praxi.

Z výčtu lze jmenovat:

V současné době je společnost účastníkem dvou řešitelských týmů a realizuje dva úkoly výzkumu a vývoje. Tyto projekty jsou součástí podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje programu ALFA, jehož administrátorem je Technologická agentura České republiky.

Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů

Jedná se o čtyřletý projekt aplikovaného výzkumu jehož řešení započalo v roce 2011.
Příjemce podpory: MONTSTAV CZ s.r.o.
Další účastníci projektu: DUFONEV R.C., a.s., České vysoké učení technické v Praze, Viamont DSP a.s.
Odpovědným řešitelem za společnost DUFONEV R.C., a.s. je Ing. Aleš Suchánek.

Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb

Jedná se o čtyřletý projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje jehož řešení započalo v roce 2011.
Příjemce podpory: DUFONEV R.C., a.s.
Další účastníci projektu: Vysoké učení technické v Brně, GEOSTAR spol. s r.o.

Aktuality
19. 04. 2018
Pro hotovostní platby a pro odběratele, kteří s námi nemají uzavřenou smlouvu, činí cena návozu ASFALTOVÉ SMĚSI 170302 od dnešního dne 300 Kč/t.

14. 12. 2017
Deponie Černovice bude OTEVŘENA mezi svátky následovně:
27.12. od 7:00 do 14:00
28.12. od 7:00 do 14:00
29.12. od 7:00 do 14:00
28. 06. 2017
Otevírací doba 5-6.7.2017:

5.6.2017 od 6:30 do 14:00
6.6.2017 od 6:30 do 14:00
ARSM
člen
facebook