DUFONEV R.C.
Věda a výzkum

Věda a výzkum

Společnost od svého vzniku realizovala řadu projektů výzkumu a vývoje, jejichž výsledky byly chráněny zákonem a nové technologie byly uplatněny v praxi.

Z výčtu lze jmenovat:

V současné době je společnost účastníkem dvou řešitelských týmů a realizuje dva úkoly výzkumu a vývoje. Tyto projekty jsou součástí podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje programu ALFA, jehož administrátorem je Technologická agentura České republiky.

Multifunkční gabion s využitím recyklovaných materiálů

Jedná se o čtyřletý projekt aplikovaného výzkumu jehož řešení započalo v roce 2011.
Příjemce podpory: MONTSTAV CZ s.r.o.
Další účastníci projektu: DUFONEV R.C., a.s., České vysoké učení technické v Praze, Viamont DSP a.s.
Odpovědným řešitelem za společnost DUFONEV R.C., a.s. je Ing. Aleš Suchánek.

Recyklované stavební materiály v konstrukcích dopravních staveb

Jedná se o čtyřletý projekt aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje jehož řešení započalo v roce 2011.
Příjemce podpory: DUFONEV R.C., a.s.
Další účastníci projektu: Vysoké učení technické v Brně, GEOSTAR spol. s r.o.

Aktuality
07. 05. 2019
DNE 8.5.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA. DĚKUJEME
16. 04. 2019
Otevírací doba:
OD 19.4.2019 - 22.4.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA.
12. 12. 2018
DNES 12.12.2018 JE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA.
Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
ARSM
člen
facebook