DUFONEV R.C.
Rekultivační směsi

Rekultivační směsi

Nabízíme "Nové systémy technických a biologických rekultivací skládek", které respektují veškeré požadavky investorů a nabízejí nové prvky řešení založených na:

Společnost má certifikovány výrobky - jedná se o  R-MATERIÁL (asfalt) a REKOZEM RZH II.

R-MATERIÁL

Výrobek je určený jako složka asfaltových směsí, používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, vyráběných na obalovně, dle ČSN EN 13 108-8. Jedná se o výrobek, který spadá do režimu §6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobek slouží jako náhrada části živic, používaných v procesu výroby obalovaných směsí a jeho použití je přínosem jak v oblasti ekonomiky výroby obalovaných směsí, tak v oblasti snížení dopadů na životní prostředí (recyklace – snížení spotřeby látek na bázi ropných uhlovodíků).

REKOZEM

Výrobek REKOZEM RZH II – rekultivační substrát krycí je registrovaný dle zákona 156/1998 Sb., O hnojivech, jako pomocná látka. Výrobek je určený jako nadložní vrstva biologické rekultivace, do které se zakládá zeleň, podkladová vrstva pro rekultivaci skládek a jiných antropogenně narušených území. Vyrábí se mísením hygienizovaných čistírenských kalů se zeminou s přídavkem směsného recyklátu.

REKOZEM - RZH II

Aplikace zeminového substrátu REKOZEM je přístupná pro využití pouze mimo potravní řetězec především při rekultivaci skládek odpadů a řídí se ČSN 83 8035 skládkování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek. Okrajově lze tento substrát použít i při rekultivaci jinak antropicky zasaženého území, tzn. tam, kde dochází při rekultivaci k odstranění ekologické zátěže a na rekultivovaných plochách nebude provozována zemědělská výroba.

Zeminový substrát má funkce krycí vrstvy rekultivované plochy a biologicky oživitelné vrstvy půdy pro výsadbu a při začlenění rekultivovaných ploch do krajiny nebo jiného využití. Výsadbu trávních a rostlinných porostů se doporučuje zahájit půl roku po vyrobení REKOZEMĚ. Časový harmonogram výsadby lze však změnit dle požadavků na konkrétní projekt.

REKOZEM RZH II je registrována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Aktuality
20. 09. 2018
Dne 26.9.2018 od 9:00 do 12:30 bude deponie Černovice uzavřena z důvodu CERTIFIKACE VÁHY. Děkujeme za pochopení
29. 06. 2018
Deponie Černovice bude o svátcích 5-6.7. 2018 uzavřena. Návozy odpadu budou možné pouze po domluvě s vedoucím deponie Ing. Žídkem
22. 05. 2018
Od 1.6.2018 platí nový ceník.
Změny cen se týkají asfaltových směsi, zeminy, objemného odpadu a asfaltového recyklátu.
ARSM
člen
facebook