DUFONEV R.C.
Rekultivační směsi

Rekultivační směsi

Nabízíme "Nové systémy technických a biologických rekultivací skládek", které respektují veškeré požadavky investorů a nabízejí nové prvky řešení založených na:

Společnost má certifikovány výrobky - jedná se o  R-MATERIÁL (asfalt) a REKOZEM RZH II.

R-MATERIÁL

Výrobek je určený jako složka asfaltových směsí, používaných pro vozovky pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch, vyráběných na obalovně, dle ČSN EN 13 108-8. Jedná se o výrobek, který spadá do režimu §6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Výrobek slouží jako náhrada části živic, používaných v procesu výroby obalovaných směsí a jeho použití je přínosem jak v oblasti ekonomiky výroby obalovaných směsí, tak v oblasti snížení dopadů na životní prostředí (recyklace – snížení spotřeby látek na bázi ropných uhlovodíků).

REKOZEM

Výrobek REKOZEM RZH II – rekultivační substrát krycí je registrovaný dle zákona 156/1998 Sb., O hnojivech, jako pomocná látka. Výrobek je určený jako nadložní vrstva biologické rekultivace, do které se zakládá zeleň, podkladová vrstva pro rekultivaci skládek a jiných antropogenně narušených území. Vyrábí se mísením hygienizovaných čistírenských kalů se zeminou s přídavkem směsného recyklátu.

REKOZEM - RZH II

Aplikace zeminového substrátu REKOZEM je přístupná pro využití pouze mimo potravní řetězec především při rekultivaci skládek odpadů a řídí se ČSN 83 8035 skládkování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek. Okrajově lze tento substrát použít i při rekultivaci jinak antropicky zasaženého území, tzn. tam, kde dochází při rekultivaci k odstranění ekologické zátěže a na rekultivovaných plochách nebude provozována zemědělská výroba.

Zeminový substrát má funkce krycí vrstvy rekultivované plochy a biologicky oživitelné vrstvy půdy pro výsadbu a při začlenění rekultivovaných ploch do krajiny nebo jiného využití. Výsadbu trávních a rostlinných porostů se doporučuje zahájit půl roku po vyrobení REKOZEMĚ. Časový harmonogram výsadby lze však změnit dle požadavků na konkrétní projekt.

REKOZEM RZH II je registrována Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Aktuality
19. 04. 2018
Pro hotovostní platby a pro odběratele, kteří s námi nemají uzavřenou smlouvu, činí cena návozu ASFALTOVÉ SMĚSI 170302 od dnešního dne 300 Kč/t.

14. 12. 2017
Deponie Černovice bude OTEVŘENA mezi svátky následovně:
27.12. od 7:00 do 14:00
28.12. od 7:00 do 14:00
29.12. od 7:00 do 14:00
28. 06. 2017
Otevírací doba 5-6.7.2017:

5.6.2017 od 6:30 do 14:00
6.6.2017 od 6:30 do 14:00
ARSM
člen
facebook