DUFONEV R.C.
Přijímané odpady

Přijímané kódy odpadů

V rámci recyklační deponie Brno - Černovice je možný návoz následujících druhů odpadu:

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu [spalovací zařízení]
100906 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání [slévání]
100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání]
101206 Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv]
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
101311 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170302 Asfaltové směsi
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170508 Štěrk ze železničního svršku
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady
200202 Zemina a kameny (ze zahrad, parků)

Původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu. Podrobnější informace naleznete v ceníku.

Upozornění
Ceník platný od:
01.07.2019.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
775 887 390

Aktuality
07. 05. 2019
DNE 8.5.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA. DĚKUJEME
16. 04. 2019
Otevírací doba:
OD 19.4.2019 - 22.4.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA.
12. 12. 2018
DNES 12.12.2018 JE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA.
Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
ARSM
člen
facebook