DUFONEV R.C.
Přijímané odpady

Přijímané kódy odpadů

V rámci recyklační deponie Brno - Černovice je možný návoz následujících druhů odpadu:

100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu [spalovací zařízení]
100906 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání [slévání]
100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání]
101206 Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv]
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
101311 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu
170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170302 Asfaltové směsi
170504 Zemina a kamení
170506 Vytěžená hlušina
170508 Štěrk ze železničního svršku
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady
200202 Zemina a kameny (ze zahrad, parků)

Původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu. Podrobnější informace naleznete v ceníku.

Upozornění
Ceník platný od:
01.06.2017.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
775 887 390

Aktuality
14. 12. 2017
Deponie Černovice bude OTEVŘENA mezi svátky následovně:
27.12. od 7:00 do 14:00
28.12. od 7:00 do 14:00
29.12. od 7:00 do 14:00
28. 06. 2017
Otevírací doba 5-6.7.2017:

5.6.2017 od 6:30 do 14:00
6.6.2017 od 6:30 do 14:00
29. 05. 2017
Od 1.6.2017 za Kamenivo přírodní těžené 0/4 mm činí cena 160,- Kč/t
ARSM
člen
facebook