DUFONEV R.C.
Politika společnosti

Politika společnosti DUFONEV R.C., a.s. pro období 2012-2015

DUFONEV R.C., a.s. je společnost založená v roce 1998 jako společnost, která se ve své podnikatelské činnosti zabývá nakládáním s odpady včetně nebezpečných, recyklací stavebních materiálů a kameniva, rekultivaci a revitalizací skládek a vytěžených prostorů. Rovněž se zabývá úpravou a zušlechťováním nerostných surovin hornickým způsobem.

Dále zabezpečuje provoz deponie k recyklaci stavebních materiálů v Černovicích.

Ve své činnosti důsledně uplatňuje zásady udržitelného rozvoje tzn. rovnováhu mezi hospodářskou činností a rozvojem při šetrném přístupu k životnímu prostředí. V praxi to znamená, že zohledňuje nejen ekonomické výsledky a výbornou kvalitu prováděných prací, ale i pozitivní vztah k životnímu prostředí a bezpečné práci.

Společnost chce být do roku 2015 stabilní, ekonomicky vyváženou firmou. Chce být konkurenceschopná společnost a důvěryhodný, spolehlivý partner na obchodním trhu.

Svou činnost chce zabezpečovat odborně i technicky vybavenými pracovníky. Trvale investuje do lidských zdrojů, zvyšováním kvalifikace a získáváním odborných zkušeností.

V oblasti investic se zaměřuje na vybavení moderních mechanizací a navyšování kapacit a kvality práce.

DUFONEV R.C., a.s. zabezpečuje svou činnost nakládáním s odpady a hornickou činností v České i Slovenské republice.

Společnost chce navázat na úspěšné stavby v předchozích letech, jako byly:

V letech 2012 – 2015 se činnost rovněž zaměří na zpracování kamene v lomech a zajišťování servisu pro odpadové hospodářství na stavbách.

Rovněž se společnost zapojuje do oblasti vývoje a výzkumu. Zaměřuje se na zdokonalení technologií, využívání recyklovaných materiálů pro stavebnictví. Na několika výzkumných a vývojových programech spolupracuje s vysokými školami.

V souhrnu činností je v zájmu společnosti dosáhnout čestné podnikové kultury a ctít hodnoty seriózního jednání s našimi zákazníky a obchodními partnery dodržování smluvních dohod, nabízet kvalitní výrobky a služby.

Cílem vedení společnosti je tuto politiku a zásady uvádět do denní praxe na každém pracovišti.

Aktuality
19. 04. 2018
Pro hotovostní platby a pro odběratele, kteří s námi nemají uzavřenou smlouvu, činí cena návozu ASFALTOVÉ SMĚSI 170302 od dnešního dne 300 Kč/t.

14. 12. 2017
Deponie Černovice bude OTEVŘENA mezi svátky následovně:
27.12. od 7:00 do 14:00
28.12. od 7:00 do 14:00
29.12. od 7:00 do 14:00
28. 06. 2017
Otevírací doba 5-6.7.2017:

5.6.2017 od 6:30 do 14:00
6.6.2017 od 6:30 do 14:00
ARSM
člen
facebook