DUFONEV R.C.
Kategorie odpadů

Přijímané kategorie odpadů

V rámci recyklační deponie Brno - Černovice je možný návoz následujících druhů odpadu:

170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170302 Asfaltové směsi
170508 Štěrk ze železničního svršku
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady
100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu [spalovací zařízení]
100903 Pecní struska
100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání]
100999 Odpady blíže neurčené [slévání]
101206 Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv]
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
120117 Odpadní materiál z otryskávání
190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190902 Kaly z čiření vody
170504 Zemina a kamení
200202 Zemina a kameny (ze zahrad, parků)

Původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu. Podrobnější informace naleznete v ceníku.

Upozornění
Ceník platný od:
1.7.2012.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
545 219 181

Aktuality
16. 10. 2019
OD 17.10 - 25.10 BUDE DEPONIE ČERNOVICE OTEVŘENA POUZE OD 6:30 - 15:00
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
07. 05. 2019
DNE 8.5.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA. DĚKUJEME
16. 04. 2019
Otevírací doba:
OD 19.4.2019 - 22.4.2019 BUDE DEPONIE ČERNOVICE UZAVŘENA.
ARSM
člen
facebook