DUFONEV R.C.
Kategorie odpadů

Přijímané kategorie odpadů

V rámci recyklační deponie Brno - Černovice je možný návoz následujících druhů odpadu:

170101 Beton
170102 Cihly
170103 Tašky a keramické výrobky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
170302 Asfaltové směsi
170508 Štěrk ze železničního svršku
170802 Stavební materiály na bázi sádry
170904 Směsné stavební a demoliční odpady
100115 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu [spalovací zařízení]
100903 Pecní struska
100908 Licí formy a jádra použitá k odlévání [slévání]
100999 Odpady blíže neurčené [slévání]
101206 Vyřazené formy [výroba keramického zboží, cihel, tašek, staviv]
101208 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
120117 Odpadní materiál z otryskávání
190805 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
190902 Kaly z čiření vody
170504 Zemina a kamení
200202 Zemina a kameny (ze zahrad, parků)

Původce – dodavatel materiálů k recyklaci prohlašuje, že materiál (odpad), který naváží, neobsahuje látky, které mají nebezpečné vlastnosti a neobsahuje též nebezpečné příměsi.

Maximální kusovitost = 600 mm. Při větší kusovitosti účtujeme zvýšenou cenu. Podrobnější informace naleznete v ceníku.

Upozornění
Ceník platný od:
1.7.2012.

Společnost DUFONEV R.C., a.s. si vyhrazuje právo ceny průběžně aktualizovat dle cen vstupů a inflace.

Pro ověření dostupnosti materiálu volejte:
545 219 181

Aktuality
12. 02. 2020
OD 13.2 DO 17.2 NEBUDE MOŽNÉ NAVÁŽET ZEMINU Z DŮVODU ÚPRAVY VOZOVKY V AREÁLU SPOLEČNOSTI

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
03. 02. 2020
DNES 3.2.2020 NEPŘÍJMÁME NÁVOZY ZEMINY A SUTÍ Z DŮVODU ŠPATNÉHO POČASÍ.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
10. 12. 2019
Otevírací doba deponie Černovice.

Od 21.12.2019 bude deponie uzavřena.
Otevřena bude až 6.1.2020

Děkujeme
ARSM
člen
facebook